> זמני שבת
מצוות הדלקת נרות שבת מוטלת על האישה ואם האישה איננה בבית מצוות הדלקת נרות שבת מוטלת על הבעל.
זמן הדלקת נרות שבת היא שעת רצון אשר שערי השמיים פתוחים כל תפילה בעת הדלקת נרות שבת נשמעת ועושה שפע מלמעלה שהרי השבת היא מקור הברכה והשפע.
חשוב מאוד להקפיד על זמן הדלקת נרות שבת, אפשר להדליק כמה דקות קודם, שהרי בשבת אסור להדליק אש.
ברכת הדלקת נרות שבת :
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במיצותיו וציונו להדליק
נר של שבת.

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:
18/10/2014-17/10/2014  (כג'-כד' בתשרי)
ירושלים: כניסת שבת 5:29 יציאת שבת 6:41
חיפה: כניסת שבת  5:34 יציאת שבת 6:41
תל אביב: כניסת שבת 5:44 יציאת שבת  6:43
באר שבע: כניסת שבת 5:36 יציאת שבת  6:43
____________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:
25/10/2014-24/10/2014 (ל'-א' בתשרי)
ירושלים: כניסת שבת 5:21 יציאת שבת 6:34
חיפה: כניסת שבת  5:26 יציאת שבת 6:34
תל אביב: כניסת שבת 5:36 יציאת שבת  6:35
באר שבע: כניסת שבת 5:29 יציאת שבת  6:36
____________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:
1/11/2014-31/10/2014 (ז'-ח' בחשון)
ירושלים: כניסת שבת 4:15 יציאת שבת 5:28
חיפה: כניסת שבת  4:19 יציאת שבת 5:27
תל אביב: כניסת שבת 4:29 יציאת שבת  5:29
באר שבע: כניסת שבת 4:22 יציאת שבת  5:30
____________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:
8/11/2014-7/11/2014  (יד'-טו' בחשון)
ירושלים: כניסת שבת 4:09 יציאת שבת 5:22
חיפה: כניסת שבת  4:14 יציאת שבת 5:22
תל אביב: כניסת שבת 4:24 יציאת שבת  5:24
באר שבע: כניסת שבת 4:17 יציאת שבת  5:25
____________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:
15/11/2014-14/11/2014 (כא'-כב' בחשון)
ירושלים: כניסת שבת 4:05 יציאת שבת 5:19
חיפה: כניסת שבת  4:09 יציאת שבת 5:18
תל אביב: כניסת שבת 4:19 יציאת שבת  5:20
באר שבע: כניסת שבת 4:12 יציאת שבת  5:21
____________________________________