> זמני שבת
מצוות הדלקת נרות שבת מוטלת על האישה ואם האישה איננה בבית מצוות הדלקת נרות שבת מוטלת על הבעל.
זמן הדלקת נרות שבת היא שעת רצון אשר שערי השמיים פתוחים כל תפילה בעת הדלקת נרות שבת נשמעת ועושה שפע מלמעלה שהרי השבת היא מקור הברכה והשפע.
חשוב מאוד להקפיד על זמן הדלקת נרות שבת, אפשר להדליק כמה דקות קודם, שהרי בשבת אסור להדליק אש.
ברכת הדלקת נרות שבת :
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במיצותיו וציונו להדליק
נר של שבת.

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:27/12/2013-28/12/2013(כד'-כה'טבת)
ירושלים: כניסת שבת 4:06 יציאת שבת 5:22
חיפה: כניסת שבת  4:10 יציאת שבת 5:23
תל אביב: כניסת שבת 4:21 יציאת שבת  5:25
באר שבע: כניסת שבת 4:25 יציאת שבת  5:26
נהריה: כניסת שבת 4:19 יציאת שבת  5:22
טבריה: כניסת שבת 4:18 יציאת שבת  5:20
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 3/1/2014-4/1/2014  (ב'-ג'שבט)
ירושלים: כניסת שבת 4:11 יציאת שבת 5:27
חיפה: כניסת שבת  4:15 יציאת שבת 5:27
תל אביב: כניסת שבת 4:26 יציאת שבת  5:30
באר שבע: כניסת שבת 4:30 יציאת שבת  5:31
נהריה: כניסת שבת 4:24 יציאת שבת  5:27
טבריה: כניסת שבת 4:23 יציאת שבת  5:25
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 10/1/2014-11/1/2014  (ט'-י'שבט)
ירושלים: כניסת שבת 4:16 יציאת שבת 5:33
חיפה: כניסת שבת  4:21 יציאת שבת 5:33
תל אביב: כניסת שבת 4:32 יציאת שבת  5:35
באר שבע: כניסת שבת 4:35 יציאת שבת  5:36
נהריה: כניסת שבת 4:30 יציאת שבת  5:32
טבריה: כניסת שבת 4:29 יציאת שבת  5:31
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 17/1/2014-18/1/2014(טז'-יז'שבט)
ירושלים: כניסת שבת 4:22 יציאת שבת 5:39
חיפה: כניסת שבת  4:27 יציאת שבת 5:39
תל אביב: כניסת שבת 4:38 יציאת שבת  5:41
באר שבע: כניסת שבת 4:41 יציאת שבת  5:42
נהריה: כניסת שבת 4:36 יציאת שבת  7:38
טבריה: כניסת שבת 4:35 יציאת שבת  7:37
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 24/1/2014-25/1/2014  (כג'-כד'שבט)
ירושלים: כניסת שבת 4:29 יציאת שבת 5:45
חיפה: כניסת שבת  4:34 יציאת שבת 5:45
תל אביב: כניסת שבת 4:44 יציאת שבת  5:47
באר שבע: כניסת שבת 4:48 יציאת שבת  5:48
נהריה: כניסת שבת 4:43 יציאת שבת  5:44
טבריה: כניסת שבת 4:42 יציאת שבת  5:43
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 31/1/2014-1/2/2014 (ל'-א'שבט אדר)
ירושלים: כניסת שבת 3:35 יציאת שבת 5:52
חיפה: כניסת שבת  4:41 יציאת שבת 5:51
תל אביב: כניסת שבת 4:51 יציאת שבת  5:53
באר שבע: כניסת שבת 4:54 יציאת שבת  5:54
נהריה: כניסת שבת 4:50 יציאת שבת  5:50
טבריה: כניסת שבת 4:48 יציאת שבת  5:49
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 7/2/2014-8/2/2014  (ז'-ח'אדר)
ירושלים: כניסת שבת 4:41 יציאת שבת 5:58
חיפה: כניסת שבת  4:47 יציאת שבת 5:57
תל אביב: כניסת שבת 4:57 יציאת שבת  5:59
באר שבע: כניסת שבת 5:00 יציאת שבת  6:00
נהריה: כניסת שבת 4:56 יציאת שבת  5:56
טבריה: כניסת שבת 4:55 יציאת שבת  5:55
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 14/2/2014-15/2/2014(יד'-טו'אדר)
ירושלים: כניסת שבת 4:47 יציאת שבת 6:04
חיפה: כניסת שבת  4:54 יציאת שבת 6:03
תל אביב: כניסת שבת 5:03 יציאת שבת  6:04
באר שבע: כניסת שבת 5:06 יציאת שבת  6:05
נהריה: כניסת שבת 5:03 יציאת שבת  6:02
טבריה: כניסת שבת 5:01 יציאת שבת  6:01
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:21/2/2014-22/2/2014(כא'-כב'אדר)
ירושלים: כניסת שבת 4:53 יציאת שבת 6:09
חיפה: כניסת שבת  5:00 יציאת שבת 6:09
תל אביב: כניסת שבת 5:09 יציאת שבת  6:10
באר שבע: כניסת שבת 5:12 יציאת שבת  6:10
נהריה: כניסת שבת 5:09 יציאת שבת  6:08
טבריה: כניסת שבת 5:08 יציאת שבת  6:07
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:28/2/2014-1/3/2014(כח'-כט'אדר)
ירושלים: כניסת שבת 4:58 יציאת שבת 6:14
חיפה: כניסת שבת  5:06 יציאת שבת 6:14
תל אביב: כניסת שבת 5:15 יציאת שבת  6:15
באר שבע: כניסת שבת 5:17 יציאת שבת  6:16
נהריה: כניסת שבת 5:15 יציאת שבת  6:14
טבריה: כניסת שבת 5:13 יציאת שבת  6:12
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:7/3/2014-8/3/2014(ה'-ו'אדר)
ירושלים: כניסת שבת 5:03 יציאת שבת 6:20
חיפה: כניסת שבת  5:11 יציאת שבת 6:20
תל אביב: כניסת שבת 5:20 יציאת שבת  6:20
באר שבע: כניסת שבת 5:23 יציאת שבת  6:20
נהריה: כניסת שבת 5:21 יציאת שבת  6:19
טבריה: כניסת שבת 5:19 יציאת שבת  6:17
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 14/3/2014-15/3/2014  (יב'-יג'אדר)
ירושלים: כניסת שבת 5:08 יציאת שבת 6:24
חיפה: כניסת שבת  5:16 יציאת שבת 6:25
תל אביב: כניסת שבת 5:25 יציאת שבת  6:25
באר שבע: כניסת שבת 5:27 יציאת שבת  5:25
נהריה: כניסת שבת 5:26 יציאת שבת  6:24
טבריה: כניסת שבת 5:24 יציאת שבת  5:23
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 21/3/2014-22/3/2014  (יט'-כ'אדר)
ירושלים: כניסת שבת 5:13 יציאת שבת 6:29
חיפה: כניסת שבת  5:21 יציאת שבת 6:30
תל אביב: כניסת שבת 5:30 יציאת שבת  6:30
באר שבע: כניסת שבת 5:32 יציאת שבת  6:30
נהריה: כניסת שבת 5:31 יציאת שבת  6:30
טבריה: כניסת שבת 5:29 יציאת שבת  6:28
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 28/3/2014-29/3/2014(כו'-כז'אדר)
ירושלים: כניסת שבת 6:18 יציאת שבת 7:34
חיפה: כניסת שבת  6:27 יציאת שבת 7:35
תל אביב: כניסת שבת 6:37 יציאת שבת  7:35
באר שבע: כניסת שבת 6:22 יציאת שבת  7:21
נהריה: כניסת שבת 6:36 יציאת שבת  7:35
טבריה: כניסת שבת 6:34 יציאת שבת  7:33
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 4/4/2014-5/4/2014  (ד'-ה'ניסן)
ירושלים: כניסת שבת 6:22 יציאת שבת 7:38
חיפה: כניסת שבת  6:31 יציאת שבת 7:41
תל אביב: כניסת שבת 6:40 יציאת שבת  7:41
באר שבע: כניסת שבת 6:41 יציאת שבת  7:40
נהריה: כניסת שבת 6:41 יציאת שבת  7:40
טבריה: כניסת שבת 6:39 יציאת שבת  7:38
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 11/4/2014-12/4/2014 (יא'-יב'ניסן)
ירושלים: כניסת שבת 6:27 יציאת שבת 7:43
חיפה: כניסת שבת  6:36 יציאת שבת 7:46
תל אביב: כניסת שבת 6:45 יציאת שבת  7:46
באר שבע: כניסת שבת 6:46 יציאת שבת  7:45
נהריה: כניסת שבת 6:46 יציאת שבת  7:46
טבריה: כניסת שבת 6:44 יציאת שבת  7:44
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 18/4/2014-19/4/2014  (יח'-יט'ניסן)
ירושלים: כניסת שבת 6:31 יציאת שבת 7:47
חיפה: כניסת שבת  6:41 יציאת שבת 7:52
תל אביב: כניסת שבת 6:49 יציאת שבת  7:51
באר שבע: כניסת שבת 6:50 יציאת שבת  7:50
נהריה: כניסת שבת 6:51 יציאת שבת  7:51
טבריה: כניסת שבת 6:49 יציאת שבת  7:49
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך: 25/4/2014-26/4/2014(כה'-כו'ניסן)
ירושלים: כניסת שבת 6:36 יציאת שבת 7:53
חיפה: כניסת שבת  6:47 יציאת שבת 7:57
תל אביב: כניסת שבת 6:54 יציאת שבת  7:57
באר שבע: כניסת שבת 6:55 יציאת שבת  7:55
נהריה: כניסת שבת 6:56 יציאת שבת  7:57
טבריה: כניסת שבת 6:54 יציאת שבת  7:55
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:2/5/2014-3/5/2014(ב'-ג'אייר)
ירושלים: כניסת שבת 6:41 יציאת שבת 7:58
חיפה: כניסת שבת  6:52 יציאת שבת 8:03
תל אביב: כניסת שבת 6:59 יציאת שבת  8:02
באר שבע: כניסת שבת 7:00 יציאת שבת  8:00
נהריה: כניסת שבת 7:02 יציאת שבת  8:03
טבריה: כניסת שבת 6:59 יציאת שבת  8:01
_________________________________________________

זמני כניסה ויציאת שבת בתאריך:9/5/2014-10/5/2014(ט'-י'אייר)
ירושלים: כניסת שבת 6:46 יציאת שבת 8:05
חיפה: כניסת שבת  6:57 יציאת שבת 8:09
תל אביב: כניסת שבת 7:04 יציאת שבת  8:08
באר שבע: כניסת שבת 7:05 יציאת שבת  8:06
נהריה: כניסת שבת 7:07 יציאת שבת  8:09
טבריה: כניסת שבת 7:05 יציאת שבת  8:07
_________________________________________________